logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

بموتو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)

۳۰ فروردین ۱۴۰۰ calender-icon
بموتو
شرکت موتوژن
تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.
صورت سود و زیان:
درآمدهای عملیاتی : (+۷۷%)از مبلغ ۴,۴۸۴,۵۹۲ میلیون ریال به مبلغ ۷,۹۵۶,۷۲۱ میلیون ریال رسیده است .
سود (زیان) خالص: (+۱۵۵%)از مبلغ ۱,۲۲۳,۴۸۹ میلیون ریال به مبلغ ۳,۱۲۲,۴۱۴ میلیون ریال رسیده است.
سود (زیان) خالص هر سهم: (+۱۵۵%)تحقق سود ۴,۵۸۹ ریالی به ازاء هر سهم در ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.
صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)
جمع دارایی ها : (+۸۳%)علت افزایش: موجودی مواد و کالا،دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها و موجودی نقد
جمع بدهی ها: (+۱۵۳%)علت افزایش: سود سهام پرداختنی، تسهیلات مالی و مالیات پرداختنی
جمع حقوق مالکانه: (+۱۴%)علت افزایش: سود انباشته
نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته :مانده موجودی نقد در پایان سال : (+۴۵۹%)علت افزایش: دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات

توجه: جهت مشاهده آنلاین اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت موتوژن ( بموتو) از سایت کدال بر روی دکمه مشاهده اطلاعیه کلیک کنید. مشاهده اطلاعیه

بستن X