logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

#تکمبا

۰۷ فروردین ۱۴۰۱ calender-icon

#تکمبا

طی چند مدت اخیر نمادهای خودرویی، قطعه سازی و تجهیزاتی رشد قیمت خوبی را تجربه کرده اند.

یکی از نمادهایی که از قافله رشد عقب مانده نماد تکمبا می باشد.

سهم طی ۱۸ ماه گذشته ریزش سنگینی را تجربه کرده است.

سهم از نظر بنیادی بررسی نشده استمنبع

برچسب‌ها:
بستن X