logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

ثرود - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)

۳۱ فروردین ۱۴۰۰ calender-icon
ثرود
شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.
صورت سود و زیان:
درآمدهای عملیاتی : (+۱۸۴%)از مبلغ ۱۱۵,۰۹۷ میلیون ریال به مبلغ ۳۲۶,۹۸۸ میلیون ریال رسیده است .
سود(زیان) خالص: (—%)از مبلغ منفی (۱۵,۷۰۷) میلیون ریال به مبلغ ۴۰,۹۶۲ میلیون ریال رسیده است.
سود(زیان) خالص هر سهم: (—%)تحقق سود ۸۲ ریالی به ازاء هر سهم در ۶ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.
صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)
جمع دارایی ها : (۶-%)علت کاهش: موجودی مواد و کالا
جمع بدهی ها: (۱۷-%)
جمع حقوق مالکانه: (+۷%)علت رشد: سود انباشته
نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ماهه سال گذشته :مانده موجودی نقد در پایان سال : (+۲۵۷%)علت رشد جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی

توجه: جهت مشاهده آنلاین اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود ( ثرود) از سایت کدال بر روی دکمه مشاهده اطلاعیه کلیک کنید. مشاهده اطلاعیه

بستن X