logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

ثپردیس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)

۲۹ فروردین ۱۴۰۰ calender-icon
ثپردیس
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.
صورت سود و زیان:
درآمدهای عملیاتی : (-۳۰%)از مبلغ ۳۰۵,۹۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۲۱۴,۴۹۳ میلیون ریال رسیده است .
سود(زیان) خالص: (-۹۲%)از مبلغ ۱۲۲,۳۱۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۰,۰۴۴ میلیون ریال رسیده است.
سود(زیان) خالص هر سهم: (-۹۳%)تحقق سود ۶ ریالی به ازاء هر سهم در ۶ منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.
صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)
جمع دارایی ها : (+۲۸%)علت افزایش: دارایی‌های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا
جمع بدهی ها: (+۵۵%)علت افزایش: تسهیلات مالی و پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
جمع حقوق مالکانه: (+۲%)علت افزایش: سرمایه
نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته :مانده موجودی نقد در پایان سال : (+۵۰۷%)علت افزایش: دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات

توجه: جهت مشاهده آنلاین اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس ( ثپردیس) از سایت کدال بر روی دکمه مشاهده اطلاعیه کلیک کنید. مشاهده اطلاعیه

بستن X