logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

ددام - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – آگهی ثبت افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۲ آذر ۱۴۰۰ calender-icon
ددام
شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)
موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت – آگهی ثبت افزایش سرمایه- گروه ب
شرح رویداد آگهی ثبت افزایش سرمایه
برچسب‌ها: , , ,
بستن X