logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

غدام - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲۹ آبان ۱۴۰۰ calender-icon
غدام
شرکت خوراک دام پارس
موضوع افشاء: برگزاری مزایده – گروه ب
شرح فرآیند مزایده: به اطلاع می رساند؛ شرکت خوراک دام پارس(سهامی عام) در نظر دارد دو قطعه از املاک خویش را مطابق با وضعیت موجود و مشخصات وشرایط اعلامی ذیل، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند؛ ۱) میزان سپرده شرکت درمزایده معادل ۵% مبلغ پایه مندرج درآگهی بصورت ضمانتنامه بانکی / سپرده نقدی/چک تضمین شده بانکی با اعتبار ۳۰ روزه که می‏بایست در وجه شرکت خوراک دام پارس تهیه و به همراه اسناد و پیشنهاد خود تحویل نمایند. ۲) متقاضیان میتوانند ضمن واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال به شماره حساب۴۷۱۳۶۳۰۲ نزد بانک کشاورزی شعبه میدان توحید بنام شرکت خوراک دام پارس( سهامی عام)، از مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ لغایت۱۴۰۰/۰۹/۰۳ در ساعات اداری( ۸ صبح الی ۱۶ بعد از ظهر) به نشانی تهران، خیابان توحید ، کوچه فروغ، جنب بانک اقتصاد نوین، پلاک ۲۹، شرکت خوراک دام پارس واحد بازرگانی مراجعه نموده و اسناد مزایده دریافت دارند. ۳) امکان بازدید از مورد مزایده از مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ در ساعات اداری و با هماهنگی قبلی محیا می باشد. ۴) متقاضیان شرکت در مزایده نهایتا تا پایان ساعات اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴فرصت خواهند داشت اسناد تکمیل شده مزایده و مبلغ پیشنهاد قیمت به انضمام سپرده شرکت در مزایده را در پاکت های سربسته و پلمپ شده (طبق اصول مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده) به همان نشانی محل دریافت اسناد صدرالاشاره، تحویل و رسید دریافت دارند. همچنین متقاضایان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۲۹۳۵۳۱۰۰ تماس حاصل نمایند. ۵) زمان بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی راس ساعت ۱۰صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ انجام و برنده مزایده و همچنین نفر دوم مزایده، پس از کنترل اسناد و مدارک ارسالی و بررسی پیشنهادات ارائه شده، تعیین و اعلام خواهند شد. ۶) پیشنهادات فاقد تضمین، مخدوش، مبهم و یا مشروط از درجه اعتبار ساقط بوده و تکمیل و رعایت مفاد اسناد مزایده طبق اصول مندرج در اوراق شرایط مزایده الزامیست. ۷) این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات واصله، تا پایان مراحل مزایده و قبل از تنظیم قرارداد و مضافا جهت تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن، اختیار کامل داشته و متقاضی حق هرگونه اعتراض و ادعا بعدی نسبت به مفاد این بند را از خود سلب مینماید. ملک ۱ : زمین – قیمت پایه (ریال) ۷۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰- مساحت (مترمربع) ۲۵۸۸۰- آدرس ملک شهرستان بهارستان، قریه حصار چوپان – مشخصات دارای متصرف و حکم قطعی خلع ید- شرایط پرداخت بصورت نقد ملک ۲ : زمین – قیمت پایه (ریال) ۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰- مساحت (مترمربع) ۸۰۰- آدرس ملک اسلامشهر، گلدسته – مشخصات دارای متصرف و حکم قطعی خلع ید- شرایط پرداخت بصورت نقد
برچسب‌ها: , , ,
بستن X