logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

فاراک - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)

۱۱ خرداد ۱۴۰۰ calender-icon
فاراک
شرکت ماشین سازی اراک
تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.
صورت سود و زیان:
درآمدهای عملیاتی : (+۱۱۷%)از مبلغ ۲,۰۳۸,۵۴۸ میلیون ریال به مبلغ ۴,۴۳۰,۱۷۷ میلیون ریال رسیده است .
سود(زیان) خالص: (+۱۶۱%)از مبلغ ۱۶۹,۴۴۰ میلیون ریال به ۴۴۳,۰۲۹ میلیون ریال رسیده است.
سود(زیان) خالص هر سهم: (+۱۵۹%)تحقق سود ۷۰ ریالی به ازاء هر سهم در ۶ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.
صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)
جمع دارایی ها : (+۸۰%)علت افزایش: دارایی‌های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا و دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
جمع بدهی ها: (+۴۱%)علت افزایش: تسهیلات مالی و پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها و پیش‌دریافت‌ها
جمع حقوق مالکانه: (+۱۴۴%)علت رشد: سرمایه
نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۳ماهه سال گذشته :مانده موجودی نقد در پایان سال : (+۷۷%)علت افزایش: دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات

توجه: جهت مشاهده آنلاین اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت ماشین سازی اراک ( فاراک) از سایت کدال بر روی دکمه مشاهده اطلاعیه کلیک کنید. مشاهده اطلاعیه

بستن X