logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

قشهد - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)

۳۰ فروردین ۱۴۰۰ calender-icon
قشهد
شرکت شهد
تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.
صورت سود و زیان:
درآمدهای عملیاتی : (+۸۹%)از مبلغ ۱,۶۰۷,۷۹۲ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۴۲,۵۵۸ میلیون ریال رسیده است .
سود(زیان) خالص: (+۲۲۴%)از مبلغ ۲۱۷,۸۶۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۰۵,۸۲۶ میلیون ریال رسیده است.
سود(زیان) خالص هر سهم: (+۲۲۴%)تحقق سود ۱۰۱۶ ریالی به ازاء هر سهم در ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.
صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)
جمع دارایی ها : (+۸۳%)علت افزایش: دارایی‌های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا
جمع بدهی ها: (+۵۴%)علت افزایش: پیش‌دریافت‌ها و مالیات پرداختنی
جمع حقوق مالکانه: (+۱۱۴%)علت افزایش: سود انباشته
نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته :مانده موجودی نقد در پایان سال : (-۲۶%)علت کاهش: نقد حاصل از عملیات

توجه: جهت مشاهده آنلاین اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت شهد ( قشهد ) از سایت کدال بر روی دکمه مشاهده اطلاعیه کلیک کنید. مشاهده اطلاعیه

بستن X