logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

زنجان - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

۳۰ آبان ۱۴۰۰ calender-icon
زنجان
شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان
تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ بدست آمده است.
صورت سود و زیان:
درآمد حاصل از عملیات : (۰)
سود(زیان) خالص: (—) از مبلغ ۳,۸۶۴ میلیون ریال به مبلغ منفی (۲۲,۴۹۴) میلیون ریال رسیده است.
سود(زیان) خالص هر سهم: (—) تحقق سود منفی (۶) ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۱ ریال می باشد.
صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۹ می باشد.)
جمع دارایی ها : (+۳۳%)
جمع بدهی ها: (+۴۶%)
جمع حقوق مالکانه: (-۱%)
نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته :
مانده موجودی نقد در پایان سال : (+۱۲۲%) علت: رشد خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و فعالیت‌های تامین مالی

توجه: جهت مشاهده آنلاین اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) از سایت کدال بر روی دکمه مشاهده اطلاعیه کلیک کنید. مشاهده اطلاعیه

برچسب‌ها: , , ,
بستن X