logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

سکارون - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

۰۱ آذر ۱۴۰۰ calender-icon
سکارون
شرکت سیمان کارون
تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ بدست آمده است.
صورت سود و زیان:
درآمد حاصل از عملیات : (+۲۱۵%) از مبلغ ۴۳۱,۳۸۸ میلیون ریال به مبلغ ۱,۳۵۷,۶۳۱ میلیون ریال رسیده است .
سود(زیان) خالص: (—) از مبلغ منفی (۵۱,۶۳۲) میلیون ریال به مبلغ ۱۸۳,۱۴۴ میلیون ریال رسیده است.
سود(زیان) خالص هر سهم: (—) تحقق سود ۸۷۷ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ منفی (۲۴۷) ریال می باشد.
صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۹ می باشد.)
جمع دارایی ها : (-۱%)
جمع بدهی ها: (-۶%)
جمع حقوق مالکانه: (+۴۴%)
نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته :
مانده موجودی نقد در پایان سال : (+۳۹%) علت: رشد خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

توجه: جهت مشاهده آنلاین اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت سیمان کارون (سکارون) از سایت کدال بر روی دکمه مشاهده اطلاعیه کلیک کنید. مشاهده اطلاعیه

برچسب‌ها: , , ,
بستن X