logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

نماد : شرنگی عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – ( واگذاری سهام – گروه الف) منتهی …

۲۰ آبان ۱۳۹۹ calender-icon
شرنگی عنوان افشای اطلاعات بااهمیت – ( واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت صنعتی و شیمیائی رنگیندلایل اصلاحبعلت فروش سهام بانک سامان در تاریخ های ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ و ۱۳۹۹/۰۸/۱۴که کمتر از ۵درصد دارایی شرکت بوده است و تجمیع آن با فروش های جدید این سهم اصلاحیه انجام می گردد.
شرکت صنعتی و شیمیائی رنگین
دلایل اصلاح:بعلت فروش سهام بانک سامان در تاریخ های ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ و ۱۳۹۹/۰۸/۱۴که کمتر از ۵درصد دارایی شرکت بوده است و تجمیع آن با فروش های جدید این سهم اصلاحیه انجام می گردد.
موضوع افشاء: واگذاری سهام – گروه الف
شرح رویداد: احتراما به استحضار می رساند شرکت صنعتی وشیمیایی رنگین اقدام به فروش تعداد۳/۵۰۰/۰۰۰سهم (به شرح لیست پیوست)از سهام بانک سامان با نماد سامان در بازار پایه زرد فرابورس نمود است. که این تعداد در تاریخ های زیر انجام شده مورخ۱۳۹۹/۰۸/۱۲تعداد۵۹۵/۰۰۰سهم ،مورخ۱۳۹۹/۰۸/۱۴تعداد۱۰۰/۰۰۰سهم،مورخ۱۳۹۹/۰۸/۱۷تعداد۱/۷۰۵/۰۰۰سهم ،مورخ۱۳۹۹/۰۸/۱۹تعداد۴۰۰/۰۰۰سهم ،مورخ۱۳۹۹/۰۸/۲۰تعداد۷۰۰/۰۰۰ سهم
برچسب‌ها:
بستن X