logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

های وب - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

۳۰ آبان ۱۴۰۰ calender-icon
های وب
شرکت داده گستر عصر نوین
تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ بدست آمده است.
صورت سود و زیان:
درآمد حاصل از عملیات : (+۶۸%) از مبلغ ۷,۶۸۱,۵۹۲ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۸۸۹,۷۴۱ میلیون ریال رسیده است .
سود(زیان) خالص: (+۱۰۲%) از مبلغ ۳,۹۹۲,۸۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۸,۰۵۴,۸۲۳ میلیون ریال رسیده است.
سود(زیان) خالص هر سهم: (+۱۰۲%) تحقق سود ۹۶۶ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۴۷۹ ریال می باشد.
صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۹ می باشد.)
جمع دارایی ها : (+۳۰%)
جمع بدهی ها: (+۱۸%)
جمع حقوق مالکانه: (+۴۳%)
نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته :
مانده موجودی نقد در پایان سال : (-۷۰%) علت: کاهش خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

توجه: جهت مشاهده آنلاین اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) از سایت کدال بر روی دکمه مشاهده اطلاعیه کلیک کنید. مشاهده اطلاعیه

برچسب‌ها:
بستن X