logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

ورازی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

۰۱ آذر ۱۴۰۰ calender-icon
ورازی
شرکت بیمه رازی
دلایل اصلاح: با عنایت به افزایش سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴، محاسبه سود هر سهم سنوات گذشته بر اساس سرمایه جدید در صورت سود زیان صورت اعمال گردید.
تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ بدست آمده است.
صورت سود و زیان:
درآمدهای بیمه ای : (+۶۰%) از مبلغ ۶,۴۱۷,۳۳۵ میلیون ریال به مبلغ ۵,۹۷۸,۴۳۹ میلیون ریال رسیده است .
سود(زیان) خالص: (+۱۱۹%) از مبلغ منفی (۱,۲۷۴,۸۵۲) میلیون ریال به مبلغ ۲۳۷,۴۹۵ میلیون ریال رسیده است.
سود(زیان) خالص هر سهم: (+۱۱۸%) تحقق سود ۱۲ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ منفی (۶۷) ریال می باشد.
صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۹ می باشد.)
جمع دارایی ها : (+۶%)
جمع بدهی ها: (+۱۰%)
جمع حقوق مالکانه: (+۱%)
نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته :
مانده موجودی نقد در پایان سال : (+۱۹%) علت: رشد جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

توجه: جهت مشاهده آنلاین اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت بیمه رازی (ورازی) از سایت کدال بر روی دکمه مشاهده اطلاعیه کلیک کنید. مشاهده اطلاعیه

برچسب‌ها: , , ,
بستن X