logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

شیراز - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

۱۷ آبان ۱۴۰۰ calender-icon
شیراز
شرکت پتروشیمی شیراز
به استحضار می رساند دلیل تفاوت نرخ های فروش اوره صادراتی با نرخ های جهانی عطف به نامه پیوست موارد زیر می باشد.الف) فروشهای صادراتی شرکت پتروشیمی شیراز با در نظر گرفتن شرایط روز، معمولا بصورت هفتگی بر اساس قیمتهای صادراتی اعلام شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین قیمتهای جهانی اعلام شده در نشریه ARGUS انجام می پذیرد. ب) فروشهای اوره صادراتی که در هر ماه در گزارشات ثبت می شود، با توجه به زمان و ترم تحویل، معمولا قرارداد فروش آنها به یک الی چند ماه قبل بر می گردد. لذا نرخ فروش ثبت شده در حسابهای شرکت با نرخ روز اوره متفاوت می باشد. بطور مثال فروشهایی که در مهر ماه انجام شده ، قرارداد آنها مربوط به ماههای اردیبهشت الی مهر ماه بوده است. ج) میانگین قیمتهای فروشهای مهر ماه ( تحویل شده و خاتمه یافته در مهر ماه ) بر اساس میانگین قیمتهای زمان صدور قرارداد فروش اعلام شده از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۳۳۶.۲ دلار در هر تن و اعلام شده در نشریه ARGUS برابر ۳۷۸ دلار در هر تن بوده است در حالیکه میانگین قیمت فروشهای شرکت پتروشیمی شیراز ۳۸۴.۵ دلار هر تن بوده است. د) میانگین قیمتهای اعلام شده از سوی نشریه ARGUS در هفته اول مهرماه ۴۳۷ دلار در هر تن و در هفته آخر مهر ماه ۷۱۰ دلار در هر تن بوده است و اگر قرار داد فروشی در مهرماه منعقد شده باشد، با توجه به زمان تحویل آنها، ارقام فروش در ماههای آذر و دی نمایان خواهد شد. ه) با توجه به صعودی بودن قیمت اوره، در حال حاضر هر چه زمان صدور پیش فاکتور به تاریخ حمل و ثبت آن نزدیک تر باشد، فروش مذکور به قیمت روز اوره نزدیک تر خواهد بود. در ارتباط با افزایش هزینه های فروش، عمومی و اداری در صورت های مالی میاندوره ای منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه نیز موارد زیر به استحضار می رساند: الف) افزایش هزینه های صادراتی نسبت به دوره مشابه قبل، مربوط به افزایش هزینه حمل محصولات از مبدا شرکت به مقصد بندرعباس می باشد که نسبت به دوره مشابه قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. ب)هزینه حمل یک محموله ۵۰ هزار تنی اوره صادراتی بوسیله کشتی به مقصد برزیل طبق قرارداد برعهده شرکت پتروشیمی شیراز بوده است. ج)افزایش حقوق و دستمزد پرسنل ارکان ثالث شرکت نیز شامل افزایش حدود ۴۰ درصدی قانون کار و تخصیص ۴۵درصدی حق جذب و سایر موارد ترمیم حقوقی و عدالت مزدی طبق مصوبه هیات مدیره محترم شرکت بوده است. د) افزایش هزینه آلایندگی نیز به دلیل افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی مبلغ فروش شرکت نسبت به دوره مشابه قبل بوده است. ه)افزایش هزینه تمدید کارت بازرگانی، به دلیل افزایش سودآوری شرکت بوده است.
برچسب‌ها: , , ,
بستن X