logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

واتی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)

۳۱ فروردین ۱۴۰۰ calender-icon
واتی
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)
تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.
صورت سود و زیان:
درآمدهای عملیاتی : (+۴۰%)از مبلغ ۱۴۹,۴۸۶ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۸,۵۵۷ میلیون ریال رسیده است .
سود(زیان) خالص: (+۷۴%)از مبلغ ۱۱۲,۳۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۵,۴۲۵ میلیون ریال رسیده است.
سود(زیان) خالص هر سهم: (+۷۲%)تحقق سود ۴۳ ریالی به ازاء هر سهم در ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.
صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)
جمع دارایی ها : (+۴%)علت افزایش: سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
جمع بدهی ها: (+۳۰%)علت افزایش: پرداختنی‌های غیرتجاری
جمع حقوق مالکانه: (۰%)
نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۳ماهه سال گذشته :مانده موجودی نقد در پایان سال : (+۲۷۹%)علت افزایش: جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی و وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

توجه: جهت مشاهده آنلاین اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) ( واتی) از سایت کدال بر روی دکمه مشاهده اطلاعیه کلیک کنید. مشاهده اطلاعیه

بستن X