logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

وامین - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا فک رهن دارایی ها – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)

۰۱ آذر ۱۴۰۰ calender-icon
وامین
شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز
دلایل اصلاح:به استحضار می رساند فایل ضمیمه (نامه سپرده گذاری مرکزی) انتشار به عموم نشده بود و فقط برای کارشناس ارسال شده بود.
موضوع افشاء: توثیق یا فک رهن دارایی ها – گروه ب
دارایی وثیقه/ فک رهن شده : دارایی های وثیقه شده جهت انتشار اوراق تبعی اختیار فروش نزد سپرده گذاری: ۱-سهام پتروشیمی مارون به تعداد ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ برگه سهم با بهاء تمام شده ۳۹۱.۸۷۸ و ارزش روز ۲۱.۵۸۵.۲۶۸ میلیون ریال ۲-سهام شرکت ایران ترانسفو به تعداد ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ برگه سهم با بهاء تمام شده ۲۲۶.۵۰۰ و ارزش روز ۱.۶۷۲.۵۰۰ میلیون ریال ۳-سهام شرکت سرمایه گذاری توکافولاد به تعداد ۶۰.۷۸۷.۶۸۳ برگه سهم با بهاء تمام شده ۳۰۸.۷۴۱ و ارزش روز ۵۳۴.۳۲۳ میلیون ریال ۴-سهام سرمایه گذاری غدیر به تعداد ۱۰۵.۸۶۵.۰۶۸برگه سهم با بهاء تمام شده ۱.۶۲۱.۸۵۳ و ارزش روز ۱.۶۹۷.۰۱۷ میلیون ریال می باشد.
برچسب‌ها: , , ,
بستن X