logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

ولمت - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ calender-icon
ولمت
شرکت واسپاری ملت
تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.
صورت سود و زیان:
درآمدهای عملیاتی : (+۱۹%)از مبلغ ۷۹۷,۷۶۸ میلیون ریال به مبلغ ۹۴۹,۹۴۹ میلیون ریال رسیده است .
سود(زیان) خالص: (+۶%)از مبلغ ۳۵۲,۳۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۳۷۵,۱۳۸ میلیون ریال رسیده است.
سود(زیان) خالص هر سهم: (+۷%)تحقق سود ۴۶۹ ریالی به ازاء هر سهم در ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.
صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)
جمع دارایی ها : (+۲%)
جمع بدهی ها: (-۱%)
جمع حقوق مالکانه: (+۱۲%)علت افزایش: سود (زیان) انباشته
نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ ماهه سال گذشته :مانده موجودی نقد در پایان سال : (+۲۶%)علت افزایش: جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی

توجه: جهت مشاهده آنلاین اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت واسپاری ملت ( ولمت) از سایت کدال بر روی دکمه مشاهده اطلاعیه کلیک کنید. مشاهده اطلاعیه

بستن X