logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

⚠️در این نمادها با احتیاط بیشتر عمل کنید:

۰۸ اسفند ۱۴۰۰ calender-icon

⚠️در این نمادها با احتیاط بیشتر عمل کنید:

⛔برخی از نمادهایی که نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی بالایی برخوردارند

#اپال
نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی P/NAV
۱۶۵ درصد

#وگستر
نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی P/NAV
۱۵۰ درصد

#سغدیر
نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی P/NAV
۱۴۳ درصد

#برکت
نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی P/NAV
۱۳۷ درصد

@codal_ir

⛔️مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید و فروش قرار داده شود.منبع

برچسب‌ها:
بستن X