logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

📸 هنوز هیچ متنی در وین نهایی نشده

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ calender-icon
📸 هنوز هیچ متنی در وین نهایی نشده🔹رسانه شورای عالی امنیت ملی هنوز هیچ متنی در وین نهایی نشده و آمریکا پاسخ قابل قبولیدر مورد شیوه حل و فصل

📸 هنوز هیچ متنی در وین نهایی نشده

🔹رسانه شورای عالی امنیت ملی: هنوز هیچ متنی در وین نهایی نشده و آمریکا پاسخ قابل قبولی در مورد شیوه حل و فصل موضوعات باقی‌مانده که در محدوده خطوط قرمز ایران می‌باشد، ارائه نکرده است.

🔹یار دوازدهم تیم آمریکا در وین همچنان رفتار ایذایی دارد.منبع

برچسب‌ها:
بستن X