لیست کامل اخبار و اطلاعیه های ماه: فروردین ۱۴۰۰

4 ماه قبل
صندوق جسورانه سرور رشد مجوز فعالیت گرفت
4 ماه قبل
‍ وتوکا -صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
زمگسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
بیشترین ارزش معاملات سهام (۱۱فروردین)/ برکت، دارویی‌ها را صدرنشین ارزش معاملات کرد
4 ماه قبل
کپارس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
گکوثر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
زبینا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
سپ - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
4 ماه قبل
فسپا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
۴ هزار و ۷۴۶ میلیارد برگه اوراق بهادار دست به دست شد
4 ماه قبل
سپ - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
4 ماه قبل
سپ - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
4 ماه قبل
رانفور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
زقیام -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
کچاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
کلر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
خوساز -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
رافزا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
“غشصفا” صادرات نداشت – سنا
4 ماه قبل
زنگان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
فایرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
4 ماه قبل
⭕️ بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری های انتهای دوره برابر با ۲۷,۷۵۴,۹۹۵ میلیون ریال بوده است.
4 ماه قبل
“مدار” به سود رسید – سنا
4 ماه قبل
دارو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
بنیرو - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
4 ماه قبل
کسرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
‍ ‍ ونوین -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
فسرب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
پکرمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
4 ماه قبل
“فخاس” ۷۲۴۰.۱۷ میلیارد فروش داشت