logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

دالبر - آگهی ثبت افزایش سرمایه

۲۴ شهریور ۱۴۰۰ calender-icon
دالبر
شرکتالبرز دارو
سرمایه فعلی: ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
مبلغ افزایش سرمایه: ۸۸۰،۰۰۰ میلیون ریال
درصد افزایش سرمایه: ۴۰ درصد
منبع تأمین افزایش سرمایه:
از محل مطالبات و آورده نقدی

توجه: جهت مشاهده آنلاین متن آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکتالبرز دارو (دالبر) از سایت کدال بر روی دکمه مشاهده اطلاعیه کلیک کنید. مشاهده اطلاعیه

بستن X