logo خبرگزاری بورس اوراق بهادار

فزر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – روابط مالی فی مابین شرکت های مجموعه و قیمتگذاری آن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۰۶ مهر ۱۴۰۰ calender-icon
فزر
شرکت های مجموعه و قیمتگذاری آن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شرکت: پویا زرکان آق دره
عنوان موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت – روابط مالی فی مابین شرکت های مجموعه و قیمتگذاری آن- گروه ب
شرح رویداد :
توضیحات در خصوص فرمول قیمت فروش کانسنگ طلا (خاک) استخراجی از معدن و کارمزد تبدیل کنسانتره به شمش طلا ۹۹۹
بستن X