خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
آپ

۰۶ آبان ۱۴۰۰
آپ - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
آپ - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۱ مهر ۱۴۰۰
آپ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۱ مهر ۱۴۰۰
آپ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
آپ - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۰ مهر ۱۴۰۰
آپ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
آپ - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
آپ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
آپ - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
آپ - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
آپ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
آپ - زمانبندی پرداخت سود آپ دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
آپ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
آپ - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
آپ - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
آپ - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
آپ - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
آپ - اافشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – خروج افزایش سرمایه تجدیدارزیابی دارایی از دستورکار- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
آپ - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
آپ - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
توجه این اطلاعیه تغییر یافت، جهت مشاهده اصلاحیه زمانبندی پرداخت سود آپ کلیک کنید آپ - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱ تیر ۱۴۰۰
آپ - نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (به پیوست)
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
آپ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
آپ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
آپ - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر آپ پیام ناظر دجابر پیام ناظر دکیمی پیام ناظر دانا نمادهای معاملاتی(دانا)،(دجابر)،(دکیمی)،(آپ)مشمول ر…
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
آپ -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
آپ - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر جم پیام ناظر آپ پیام ناظر کحافظ پیام ناظر چافست پیام ناظر کاوه پیام ناظر شیراز بازگشایی نمادهای معاملاتی (چافست)،(کحاف…
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
آپ - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹