خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
اپال

۰۴ آبان ۱۴۰۰
اپال - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۴ مهر ۱۴۰۰
اپال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
اپال - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
اپال - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
اپال - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
اپال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
اپال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۹ تیر ۱۴۰۰
‍ اپال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
اپال - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۹ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر اپال اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(اپال) به اطلاع می رس…
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ اپال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰