خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
بجهرم

۰۲ آذر ۱۴۰۰
بجهرم - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۰۵ آبان ۱۴۰۰
بجهرم - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۲ آبان ۱۴۰۰
بجهرم - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ مهر ۱۴۰۰
بجهرم - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۹ مهر ۱۴۰۰
بجهرم - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ مهر ۱۴۰۰
بجهرم - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۶ مهر ۱۴۰۰
بجهرم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
بجهرم - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
بجهرم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
بجهرم - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
بجهرم - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
بجهرم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۶ تیر ۱۴۰۰
بجهرم - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
بجهرم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
بجهرم - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
بجهرم -بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت بجهرم (توسعه مولد نیروگاهی جهرم) معرفی
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
‍ بجهرم - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
بجهرم - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
‍ بجهرم - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
بجهرم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
بجهرم - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
بجهرم - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
۸ نیروگاه بورسی برای خرید جذابند؟
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
۴ نیروگاه بورسی چقدر سود ساختند