خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
بورس

۲۷ آبان ۱۴۰۰
بورس - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۲۲ آبان ۱۴۰۰
بورس - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انتقال سهم از دسته نهادهای مالی به دسته سایر اشخاص- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : بورس اوراق بهادار تهران عنوان موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت – انتقال سهم از دسته نهادهای مالی به دسته سایر اشخاص- گروه ب شرح رویداد : بازگشت به نامه شماره۱۲۲/۹۲۷۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ مدیریت محترم نظارت بر بورس ها در خصوص اجرای بند ۵ هفتصد و بیست و پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ادغام نمادهای معاملاتی بورس ها، به استحضار می رساند مقرر شده است در راستای اجرای تدریجی مصوبه مزبور در مرحله دوم، ۵ درصد از سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران متعلق به سهامداران دسته نهادهای مالی و فعالان به دسته سایر اشخاص (نماد بورس) انتقال یابد و قابلیت معامله برای آنها در نماد بورس فراهم گردد. مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #بورس #افشای_اطلاعات
۲۲ آبان ۱۴۰۰
بورس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۹ آبان ۱۴۰۰
بورس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۷ آبان ۱۴۰۰
بورس - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۷ آبان ۱۴۰۰
بورس - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۶ آبان ۱۴۰۰
بورس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
بورس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
بورس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۱ آبان ۱۴۰۰
بورس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
بورس - ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر
۰۹ آبان ۱۴۰۰
بورس - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی سود هرسهم در سه سناریو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ مهر ۱۴۰۰
بورس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۴ مهر ۱۴۰۰
بورس - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۲۰ مهر ۱۴۰۰
‍ ‍ بورس - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۹ مهر ۱۴۰۰
بورس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
بورس - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۰ مهر ۱۴۰۰
‍ بورس - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۰ مهر ۱۴۰۰
بورس - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۳ مهر ۱۴۰۰
بورس - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۳ مهر ۱۴۰۰
بورس - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
بورس - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انتقال سهم از دسته نهادهای مالی به دسته سایر اشخاص- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
بورس - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
بورس - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
بورس - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
بورس - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸ تیر ۱۴۰۰
بورس - صدور مجوز افزایش سرمایه
۲۴ تیر ۱۴۰۰
بورس - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ تیر ۱۴۰۰
بورس - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۲ تیر ۱۴۰۰
بورس - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده