خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
بپاس

۱۹ آبان ۱۴۰۰
بپاس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
بپاس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
بپاس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
بپاس - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ آبان ۱۴۰۰
بپاس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
بپاس - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ مهر ۱۴۰۰
بپاس - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۸ مهر ۱۴۰۰
بپاس - صدور مجوز افزایش سرمایه
۲۰ مهر ۱۴۰۰
بپاس - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی سود هرسهم در سه سناریو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ مهر ۱۴۰۰
‍ بپاس - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۱۹ مهر ۱۴۰۰
بپاس - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۸ مهر ۱۴۰۰
بپاس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲ مهر ۱۴۰۰
بپاس - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
بپاس(بیمه پاسارگاد) - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
ر بپاس - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
بپاس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
بپاس - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
بپاس - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۲۲ تیر ۱۴۰۰
بپاس - تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴ تیر ۱۴۰۰
بپاس - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۳ تیر ۱۴۰۰
بپاس - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲ تیر ۱۴۰۰
بپاس - زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
بپاس - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
بپاس - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
بپاس - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
بپاس - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
بپاس - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۸ خرداد ۱۴۰۰
بپاس - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ بپاس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ‍ بپاس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱