خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
بگیلان

۰۲ آذر ۱۴۰۰
بگیلان - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۱ آذر ۱۴۰۰
بگیلان - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ آبان ۱۴۰۰
بگیلان - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۰ مهر ۱۴۰۰
بگیلان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
بگیلان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
بگیلان - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
بگیلان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
بگیلان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
بگیلان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
بگیلان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
بگیلان - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
خبر مهم: تهاتر مطالبات و بدهی « بترانس » و « بگیلان »
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
بگیلان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰