خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
تاپکیش

۲۴ آبان ۱۴۰۰
تاپکیش - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۲۴ آبان ۱۴۰۰
تاپکیش - افشای اطلاعات بااهمیت – (طرح دعوی له شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۲۲ آبان ۱۴۰۰
تاپکیش - افشای اطلاعات بااهمیت – (طرح دعوی له شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت : تجارت الکترونیک پارسیان کیش عنوان موضوع افشاء: طرح دعوی له شرکت – گروه ب شرح رویداد : موضوع دعوی طرح دادخواست حقوقی به منظور دریافت مطالبات از شرکت معمار صنعت ماهر تاریخ طرح دعوی : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ طرف دعوی : شرکت معمار صنعت ماهر و آقای سروش سلیمانی کنجانی به عنوان مدیرعامل طرح اولیه - طرح دادخواست حقوقی به منظور دریافت مطالبات از شرکت معمار صنعت ماهر مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #تاپکیش #افشای_اطلاعات
۰۶ آبان ۱۴۰۰
تاپکیش - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
تاپکیش - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۸ مهر ۱۴۰۰
تاپکیش -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲ مهر ۱۴۰۰
تاپکیش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
تاپکیش - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
تاپکیش - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
تاپکیش - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
تاپکیش - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
تاپیکیش - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
تاپکیش - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
تاپکیش - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ تاپکیش - افشای اطلاعات بااهمیت – ( عدم حصول نتیجه از شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ تاپکیش - افشای اطلاعات بااهمیت – (س انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
تاپکیش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰