خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
تایرا

۲۹ آبان ۱۴۰۰
تایرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : تراکتور سازی ایران عنوان موضوع افشاء: دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف شرح رویداد : نوع محصول/خدمت انواع تراکتور (پرفروش ترین محصول، تراکتور ۴۷۵ دو دیفرانسیل) نرخ قبلی ۱,۹۸۴,۲۳۲,۱۹۰ ریال نرخ جدید ۲,۶۸۳,۲۴۸,۰۰۰ ریال مشخصات محصول : مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل ۳۸,۸۱۹,۴۱۵ میلیون ریال نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل ۱۰۰ درصد مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #تایرا #افشای_اطلاعات
۲۹ آبان ۱۴۰۰
تایرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : تراکتور سازی ایران عنوان موضوع افشاء: دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف شرح رویداد : نوع محصول/خدمت انواع تراکتور (پرفروش ترین محصول، تراکتور ۴۷۵ دو دیفرانسیل) نرخ قبلی ۱,۹۸۴,۲۳۲,۱۹۰ ریال نرخ جدید ۲,۶۸۳,۲۴۸,۰۰۰ ریال مشخصات محصول : مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل ۳۸,۸۱۹,۴۱۵ میلیون ریال نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل ۱۰۰ درصد مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #تایرا #افشای_اطلاعات
۰۴ آبان ۱۴۰۰
تایرا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
تایرا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
تایرا - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۰۶ مهر ۱۴۰۰
تایرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
تایرا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
تایرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
تایرا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
تایرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۷ تیر ۱۴۰۰
تایرا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
تایرا - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
تایرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپونت تایرا (تراکتور سازی ایران) معرفی
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ تایرا - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ تایرا - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
تایرا - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر جم پیام ناظر تایرا پیام ناظر سنیر پیام ناظر جمح بازگشایی نمادهای معاملاتی(سنیر)،(تایرا)،(جم)،(جمح) …
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر جم پیام ناظر تایرا پیام ناظر سنیر پیام ناظر جمح بازگشایی نمادهای معاملاتی(سنیر)،(تایرا)،(جم)،(جمح) …
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ تایرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
تایرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰