خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
تمحرکه

۲۴ آبان ۱۴۰۰
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : ماشین سازی نیرو محرکه عنوان موضوع افشاء: شرکت در مناقصه – گروه ب شرح رویداد : به استحضار می رساند که شرکت ماشین سازی نیرو محرکه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴در مناقصه شرکت صنایع مس شهید باهنر (سهامی عام) با موضوع تهیه و ساخت skip hoist 6000mm – 40 ton شرکت نموده است شرکت در مناقصه بمنزله برنده شدن در آن نمی باشد و در صورتیکه نتیجه نهایی بعداز بررسی پیشنهاد ارایه شده و فرایند قانونی مشخص و ابلاغ گردد موضوع به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید. مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #تمحرکه #افشای_اطلاعات
۱۸ آبان ۱۴۰۰
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : ماشین سازی نیرو محرکه عنوان موضوع افشاء: شرکت در مناقصه – گروه ب شرح رویداد : به استحضار می رساند که شرکت ماشین سازی نیرو محرکه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ در مناقصه شرکت تام ایران خودرو (بعد از تمدید زمان شرکت در مناقصه از طرف شرکت تام ایران خودرو بجهت تکمیل مدارک)با موضوع ساخت کرییج های الواتور خراسان شرکت نموده است شرکت در مناقصه بمنزله برنده شدن در آن نمی باشد و در صورتیکه نتیجه نهایی بعداز بازگشایی پاکات و فرایند قانونی مشخص و ابلاغ گردد موضوع به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید. مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #تمحرکه #افشای_اطلاعات
۰۹ آبان ۱۴۰۰
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ مهر ۱۴۰۰
تمحرکه - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
تمحرکه - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
تمحرکه - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
تمحرکه - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
تمحرکه - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۶ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – ( انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
تمحرکه - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره (اصلاحیه)
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر تمحرکه گشایش مجدد نماد معاملاتی(تمحرکه۱) درتابلو زرد بازارپایه به…
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر تمحرکه درخصوص گشایش نماد معاملاتی (تمحرکه۱) به اطلاع می رساند؛ در …
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر تمحرکه گشایش مجدد نماد معاملاتی(تمحرکه۱) درتابلو زرد بازارپایه به…
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر تمحرکه گشایش نماد معاملاتی(تمحرکه۱) درتابلو زرد بازارپایه به اطلا…
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر تمحرکه گشایش نماد معاملاتی(تمحرکه۱) درتابلو زرد بازارپایه به اطلا…
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر تمحرکه تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (تمحرکه۱) به اطلاع می ر…
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر تمحرکه تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (تمحرکه۱) به اطلاع می ر…
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر تمحرکه تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (تمحرکه۱) به اطلاع می ر…
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر تمحرکه تعیین کارگزار ناظر در نماد معاملاتی (تمحرکه۱) به اطلاع می ر…
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
‍ تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی له شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی له شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
تمحرکه - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)