خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
تملت

۲۶ آبان ۱۴۰۰
تملت - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۸ آبان ۱۴۰۰
تملت
۱۷ آبان ۱۴۰۰
تملت - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
تملت - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۰ مهر ۱۴۰۰
تملت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰ مهر ۱۴۰۰
تملت - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
تملت - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
تملت -افشای اطلاعات بااهمیت – (پذیرش تعهدات جدید – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
تملت - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
تملت - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
تملت -افشای اطلاعات بااهمیت – (پذیرش تعهدات جدید – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
تملت - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر تملت بازگشایی نماد معاملاتی (تملت) به اطلاع می رساند،نماد معاملات…
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
تملت - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر تملت توقف نماد معاملاتی (تملت) به اطلاع می رساند، در پایان معاملات…
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر تملت توقف نماد معاملاتی (تملت) به اطلاع می رساند، در پایان معاملات…