خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
تکنار

۱۰ آبان ۱۴۰۰
تکنار - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – از دستور کار خارج شدن افزایش سرمایه توسط بورس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۸ مهر ۱۴۰۰
تکنار - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۸ مهر ۱۴۰۰
تکنار - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ مهر ۱۴۰۰
تکنار - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
تکنار - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
تکنار - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
تکنار - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وجامی پیام ناظر ومشان پیام ناظر ثعتما پیام ناظر تکنار بازگشایی نمادهای معاملاتی (وجامی۱)،(تکنار۱)،(و…