خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ثامان

۰۲ آذر ۱۴۰۰
ثامان - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۷ آبان ۱۴۰۰
ثامان - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسین مشاور سامان طرح سپاهان)
۰۶ آبان ۱۴۰۰
ثامان - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۵ مهر ۱۴۰۰
ثامان - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بهسامان تجارت نقش جهان)
۲۴ مهر ۱۴۰۰
ثامان - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدبران صنعت سامان گستر)
۲۱ مهر ۱۴۰۰
ثامان - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت هامون گستر اصفهان(سهامی خاص))
۰۸ مهر ۱۴۰۰
ثامان - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۷ مهر ۱۴۰۰
ثامان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۷ مهر ۱۴۰۰
ثامان -گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
ثامان - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
ثامان - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
ثامان - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۸ تیر ۱۴۰۰
ثامان - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲ تیر ۱۴۰۰
ثامان - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
ثامان - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
ثامان - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ثامان پیام ناظر دشیمیح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(ثامان)،(دشیمیح) به اطلاع…
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ثامان پیام ناظر دشیمیح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(ثامان)،(دشیمیح) به اطلاع…
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ثامان پیام ناظر ساربیل بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثامان)،(ساربیل) به اطلاع …
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
ثامان - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
ثامان - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ثامان توقف نماد معاملاتی (ثامان)، به اطلاع می رساند، در پایان معام…
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ثامان توقف نماد معاملاتی (ثامان) به اطلاع می رساند، در پایان معامل…
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
ثامان - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ثامان بازگشایی نماد معاملاتی (ثامان) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
ثامان - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱