خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ثجوان

۰۴ مهر ۱۴۰۰
ثجوان - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا فک رهن دارایی ها – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مهر ۱۴۰۰
ثجوان - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا فک رهن دارایی ها – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۰۴ مهر ۱۴۰۰
ثجوان - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اعلام درآمد غیر مترقبه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
ثجوان - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ثجوان آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (ثجوان۱) به …