خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ثفارس

۱۰ آبان ۱۴۰۰
ثفارس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
ثفارس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۹ مهر ۱۴۰۰
ثفارس - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۱۴ مهر ۱۴۰۰
ثفارس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲ مهر ۱۴۰۰
ثفارس - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۶ مهر ۱۴۰۰
ثفارس - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۳ مهر ۱۴۰۰
ثفارس - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
ثفارس - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
ثفارس - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر ثفارس پیام ناظر ورنا پیام ناظر ثشاهد پیام ناظر غزر نمادهای معاملاتی(ثشاهد)،(ورنا)،(غزر)،(ثفارس)مشمو…
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
ثفارس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر ثفارس پیام ناظر رتاپح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(ثفارس)،(رتاپح) به اطلاع م…
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر ثفارس بازگشایی نماد معاملاتی(ثفارس) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ ثفارس - افشای اطلاعات بااهمیت – ( فسخ قراردادهای مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۹ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ ثفارس - افشای اطلاعات بااهمیت – ( فسخ قراردادهای مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ثفارس پیام ناظر حکشتیح پیام ناظر شگل پیام ناظر دعبید پیام ناظر ختور پیام ناظر دشیمیح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(دعبید)…
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ثفارس پیام ناظر شگل پیام ناظر غشاذر بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثفارس)،(غشاذر)،(شگل) ب…
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
ثفارس - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
ثفارس - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه) دلایل اصلاح:با سلام اصلاحیه در خصوص مبلغ حق حضور هیات مدیره غیر موظف از دوجلسه به یک جلسه و مبلغ ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ ریال برای هر جلسه و تعداد حاضرین با صورتجلسه مجمع صورت گرفت.
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
ثفارس - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ثفارس پیام ناظر ولصنم پیام ناظر شگل پیام ناظر ساربیل توقف نمادهای معاملاتی(ثفارس)،(ساربیل)،(ولصنم)،(…
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ثفارس پیام ناظر ولصنم پیام ناظر شگل پیام ناظر ساربیل توقف نمادهای معاملاتی(ثفارس)،(ساربیل)،(ولصنم)،(…
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
ثفارس - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
ثفارس - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۶ دی ۱۳۹۹
ثفارس - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ @