خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ثقزوی

۱۰ آبان ۱۴۰۰
ثقزوی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – نتیجه شرکت در مناقصه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
ثقزوی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – نتیجه شرکت در مناقصه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
ثقزوی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – نتبجه شرکت در مناقصه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۷ مهر ۱۴۰۰
ثقزوی - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۲۱ مهر ۱۴۰۰
ثقزوی - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۰۷ مهر ۱۴۰۰
ثقزوی - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
ثقزوی - افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ تیر ۱۴۰۰
ثقزوی - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
ثقزوی - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (اصلاحیه)
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
ثقزوی - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
ثقزوی - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ثقزوی توقف نماد معاملاتی (ثقزوی۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی…
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ثقزوی آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (ثقزوی۱) کار…