خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ثنور

۰۲ آذر ۱۴۰۰
ثنور - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۱ آذر ۱۴۰۰
ثنور - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۰۱ آذر ۱۴۰۰
ثنور - ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۲۶ آبان ۱۴۰۰
ثنور - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تاسیس شرکت ایوان کوه نور- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۶ آبان ۱۴۰۰
ثنور - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۴ آبان ۱۴۰۰
ثنور - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
ثنور - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه) شرکت : سرمایه گذاری کوه نور عنوان موضوع افشاء: نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف شرح : املاک مذکور جهت خرید زمین از آقای محمد حسین کاشانی تهاتر گردیده است که منظور از این امر پیشبرد اهداف عملیاتی و توسعه سرمایه گذاری های شرکت اصلی(شرکت سرمایه گذاری کوه نور)می باشد. شایان ذکر است زمین مذکور برای شرکت تازه تاسیس ایوان کوه نور خریداری گردیده است که مالکیت صد در صدی آن متعلق به هلدینگ سرمایه گذاری کوه نور می باشد. پیش بینی می شود زمین مزبور یا به صورت مشارکت در ساخت و یا به طور مستقیم توسط شرکت مادر تامین مالی شود و پیش بینی سود و زیان ناشی از عملیات بعد از مشخص شدن برنامه شرکت به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید. مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #ثنور #افشای_اطلاعات
۱۶ آبان ۱۴۰۰
ثنور - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه) شرکت : سرمایه گذاری کوه نور عنوان موضوع افشاء: افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب شرح : شرکت سرمایه گذاری کوه نوربه عنوان هلدینگ مادر جهت پیشبرد اهداف عملیاتی و توسعه سرمایه گذاری های خود در تاریخ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ اقدام به تأسیس شرکت ایوان کوه نور به شماره ثبت ۷۸۰۳۰ نموده که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت اصلی می باشد و سپس اقدام به خرید یک قطعه زمین به مساحت ۱.۶۲۱ متر مربع دارای پروانه ساختمانی به متراژ ۱۱.۱۴۸ متر مربع با کاربری دفاتر تجاری جهت ساخت یک مجتمع تجاری اداری برای شرکت مذکور نموده است لذا کل مبلغ خرید زمین مذکور در تعهد شرکت سرمایه گذاری کوه نور (شرکت اصلی) قرار گرفته است که در قرارداد و تفاهم نامه سه جانبه(شرکت همگرایان سازه و بنا، شرکت سرمایه گذاری کوه نور و مالک زمین) تصریح گردیده است. هدف از این اقدام توسعه سرمایه گذاری و فعالیت های عملیاتی شرکت هلدینگ بوده است. مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #ثنور #افشای_اطلاعات
۱۶ آبان ۱۴۰۰
ثنور - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۰۳ آبان ۱۴۰۰
ثنور - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۶ مهر ۱۴۰۰
ثنور - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۶ مهر ۱۴۰۰
ثنور - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۴ مهر ۱۴۰۰
ثنور - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۳ مهر ۱۴۰۰
ثنور - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۳ مهر ۱۴۰۰
ثنور - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
ثنور - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۰۶ مهر ۱۴۰۰
ثنور - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ثنور - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
ثنور - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ثنور - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۶ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
‍ ثنور - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
ثنور - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
ثنور - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
ثنور - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
ثنور - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)