خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ثپردیس

۱۰ آبان ۱۴۰۰
ثپردیس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۸ مهر ۱۴۰۰
ثپردیس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷ مهر ۱۴۰۰
ثپردیس - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۳ مهر ۱۴۰۰
ثپردیس - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ثپردیس - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ثپردیس - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
ثپردیس - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انعقاد قرارداد خرید سهم الشرکه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
ثپردیس - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
ثپردیس - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
ثپردیس - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش فروش مجتمع مسکونی باران ۱-فاز۳ پردیس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
ثپردیس - صدور مجوز افزایش سرمایه
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
ثپردیس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
ثپردیس - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
‍ ثپردیس - افشای اطلاعات بااهمیت – ( نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶ دی ۱۳۹۹
ثپردیس - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱