خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حرهشا

۱۶ آبان ۱۴۰۰
حرهشا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
حرهشا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۰۴ آبان ۱۴۰۰
حرهشا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۷ مهر ۱۴۰۰
حرهشا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۰ مهر ۱۴۰۰
حرهشا - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۱ مهر ۱۴۰۰
حرهشا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ر حرهشا - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
امروز در اتاق معاملات آنلاین به بررسی: #شاخص_کل و مقایسه آن با چارت شماتیک هایکوف (accumulation schematic Wyckoff event and phases)، بررسی چارت قیمتی #دلار، و بررسی سفر مدیرکل آژانس اتمی پیش از نشست شورای حکام پرداختیم. همچنین امروز به درخواست دوستان به مدت ۴۰ دقیقه آموزش در مورد اصلاح قیمتی_زمانی داشتیم. ماحصل صحبت ها: کماکان نظر به اصلاح شاخص کل از جنس زمان و اندکی استراحت داریم. از طرف دیگر با بررسی شاخص کل هم وزن به این نتیجه رسیدیم که در کوتاه مدت تک نمادها و نمادهای کوچک گوی سبقت را از بزرگان خواهند ربود. از این رو به دوستان حاضر در اتاق معاملات تا بازگشت تعادل به بازار توصیه به صبر داشتیم. امروز در اتاق معاملات آنلاین به بررسی نماد های زیر پرداختیم: از گروه دارویی: #دیران #ددام از گروه پالایش: #شتران از گروه خودرو: #خنصیر از گروه لوازم خانگی: #مادیرا از گروه حمل و نقل: #حرهشا از گروه انبوه سازی: #وتوس از گروه فلزات اساسی: #فمراد جهت عضویت در اتاق معاملات نام و نام خانوادگی شماره همراه کد ملی به آیدی @dpbroker ارسال نمایید… ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ @bourse_bushehr
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
حرهشا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
حرهشا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸ تیر ۱۴۰۰
حرهشا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
حرهشا - افشای اطلاعات بااهمیت – (ایجاد بدهی احتمالی – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
حرهشا - افشای اطلاعات بااهمیت – (ایجاد بدهی احتمالی – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر حرهشا توقف نماد معاملاتی (حرهشا۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملات…
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر حرهشا بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (حرهشا۱) به اطلاع می رساند؛…
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر حرهشا اصلاحیه-بازگشایی نماد معاملاتی (حرهشا۱) به اطلاع می رساند؛ ن…
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر حرهشا بازگشایی نماد معاملاتی (حرهشا۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معام…
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر حرهشا توقف نماد معاملاتی (حرهشا۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی…
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر حرهشا بازگشایی نماد معاملاتی (حرهشا۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معام…
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر حرهشا توقف نماد معاملاتی (حرهشا۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی…
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
حرهشا - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
حرهشا - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
حرهشا - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹