خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حسیر

۱۵ آبان ۱۴۰۰
حسیر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – سایر اطلاعات با اهمیت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۵ آبان ۱۴۰۰
حسیر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
حسیر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۸ مهر ۱۴۰۰
حسیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
حسیر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
حسیر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
حسیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
حسیر - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
حسیر - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
حسیر - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
حسیر - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
حسیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
حسیر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
حسیر - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
۱۳ تیر ۱۴۰۰
حسیر - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
حسیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
حسیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
حسیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰