خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
خاهن

۲۶ آبان ۱۴۰۰
خاهن - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۵ آبان ۱۴۰۰
خاهن - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۲۵ آبان ۱۴۰۰
خاهن - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
خاهن - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۶ آبان ۱۴۰۰
خاهن - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام*
۰۴ آبان ۱۴۰۰
خاهن - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۲ آبان ۱۴۰۰
خاهن - تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ مهر ۱۴۰۰
خاهن -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۱ مهر ۱۴۰۰
خاهن - زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ مهر ۱۴۰۰
خاهن - صدور مجوز افزایش سرمایه
۲۰ مهر ۱۴۰۰
خاهن - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۴ مهر ۱۴۰۰
خاهن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱ مهر ۱۴۰۰
خاهن - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
خاهن - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۶ تیر ۱۴۰۰
خاهن - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۲۶ تیر ۱۴۰۰
خاهن - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴ تیر ۱۴۰۰
خاهن - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
خاهن - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
خاهن - آگهی ثبت افزایش سرمایه (اصلاحیه)
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
خاهن - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۸ خرداد ۱۴۰۰
خاهن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
خاهن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
خاهن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
خاهن - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر خاهن توقف نماد معاملاتی (خاهن) به اطلاع می رساند، در پایان معاملات…
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر خاهن پیام ناظر سیلام توقف نمادهای معاملاتی (خاهن)،(سیلام) به اطلاع می رساند…
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت خاهن (آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران) معرفی
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
خاهن - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
خاهن - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۷ اسفند ۱۳۹۹
خاهن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰