خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ختور

۲۲ آبان ۱۴۰۰
ختور - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۰۸ آبان ۱۴۰۰
ختور - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
ختور - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۰ مهر ۱۴۰۰
ختور - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۷ مهر ۱۴۰۰
ختور - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
ختور - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۴ مهر ۱۴۰۰
ختور - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۷ مهر ۱۴۰۰
ختور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
ختور - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
ختور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۳ تیر ۱۴۰۰
ختور - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ تیر ۱۴۰۰
ختور - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ تیر ۱۴۰۰
ختور - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ تیر ۱۴۰۰
ختور - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ©
۰۶ تیر ۱۴۰۰
ختور - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ تیر ۱۴۰۰
ختور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ختور - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ختور - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپونت برای این شرکت ختور (شرکت رادیاتور ایران ) معرفی
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
ختور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر ختور بازگشایی نماد معاملاتی(ختور) به اطلاع می رساند،نماد معاملات…
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
ختور - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
ختور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
ختور - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
ختور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
ختور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر ثفارس پیام ناظر حکشتیح پیام ناظر شگل پیام ناظر دعبید پیام ناظر ختور پیام ناظر دشیمیح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(دعبید)…
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر دعبید پیام ناظر ختور بازگشایی نمادهای معاملاتی(ختور)،(دعبید) به اطلاع می ر…
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
ختور - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وتجارت پیام ناظر غمارگ پیام ناظر بالبر پیام ناظر قمرو پیام ناظر ختور بازگشایی نمادهای معاملاتی (غمارگ)،(وتجا…