خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
خموتور

۰۲ آذر ۱۴۰۰
خموتور - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۷ آبان ۱۴۰۰
خموتور - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۰۶ آبان ۱۴۰۰
خموتور - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۴ آبان ۱۴۰۰
خموتور - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۸ مهر ۱۴۰۰
خموتور - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شامل مقادیر برآوردی)
۲۴ مهر ۱۴۰۰
خموتور - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۲۳ مهر ۱۴۰۰
خموتور - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ مهر ۱۴۰۰
خموتور - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۲ مهر ۱۴۰۰
خموتور - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۴ مهر ۱۴۰۰
خموتور - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۳ مهر ۱۴۰۰
خموتور - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
خموتور - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
خموتور - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
خموتور - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
خموتور - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
خموتور - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
خموتور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
خموتور - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
خموتور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۷ تیر ۱۴۰۰
خموتور - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۳ تیر ۱۴۰۰
خموتور - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۱ تیر ۱۴۰۰
خموتور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
خموتور - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
خموتور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپونت برای این شرکت خموتور (شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران) معرفی
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
خموتور - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ خموتور - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر خموتور نمادمعاملاتی(خموتور)مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتی به…
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
خموتور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
خموتور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰