خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
خپویش

۲۷ آبان ۱۴۰۰
خپویش - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
خپویش - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : سازه پویش عنوان موضوع افشاء: بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف شرح (شامل جایگاه محصول در درآمد فروش شرکت) : ۳۰ درصد از درآمد فروش شرکت در بودجه پیش بینی شده ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ منتشره در گزارش تفسیری مدیریت تارنمای مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ مربوط به فروش این قطعه بوده که معادل ۲۵درصد آن توسط خط تولید حاضر تکمیل و به فروش خواهد رسید. مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #خپویش #افشای_اطلاعات
۱۲ آبان ۱۴۰۰
خپویش - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
خپویش - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۵ مهر ۱۴۰۰
خپویش -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷ مهر ۱۴۰۰
خپویش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
خپویش - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
۰۴ مهر ۱۴۰۰
خپویش - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
خپویش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
خپویش - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
خپویش - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
خپویش - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
خپویش - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
خپویش - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
خپویش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
خپویش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
‍ خپویش -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰