خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
دالبر

۳۰ آبان ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش قیمت محصول (قرص آ ث آ )- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ آبان ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش قیمت برخی از محصولات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : البرز دارو عنوان موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش قیمت برخی از محصولات- گروه ب شرح رویداد : احتراما در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات به استحضار میرساند نرخ فروش تعدای از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و داروافزایش یافته است .در صورت وجود تغییر با اهمیت در اطلاعات اعلام شده موضوع از طریق سامانه به سهامدارن محترم اطلاع رسانی خواهد شد مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #دالبر #افشای_اطلاعات
۲۴ آبان ۱۴۰۰
دالبر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۲ آبان ۱۴۰۰
دالبر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۹ آبان ۱۴۰۰
دالبر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
دالبر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۱ مهر ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴ مهر ۱۴۰۰
دالبر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۸ مهر ۱۴۰۰
دالبر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
دالبر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
۰۶ مهر ۱۴۰۰
دالبر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۳ مهر ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افتتاح پروژه انبار مرتفع- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – درخصوص افتتاح پروژه خط مایعات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
دالبر - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
دالبر - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
دالبر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷ تیر ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷ تیر ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷ تیر ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۹ تیر ۱۴۰۰
دالبر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۶ تیر ۱۴۰۰
دالبر - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۵ تیر ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
دالبر - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
دالبر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱