خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
درازک

۲۹ آبان ۱۴۰۰
درازک - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
درازک - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
درازک - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۰۵ آبان ۱۴۰۰
درازک - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۷ مهر ۱۴۰۰
درازک - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۸ مهر ۱۴۰۰
درازک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
درازک - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
درازک - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
درازک - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
درازک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
درازک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
درازک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
درازک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
درازک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر درازک پیام ناظر پدرخش بازگشایی نمادهای معاملاتی (پدرخش)،(درازک) به اطلاع م…
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ درازک - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اطلاعات تکمیلی در خصوص تعیین تکلیف مطالبات سنواتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
درازک - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر ولساپا پیام ناظر کگل پیام ناظر درازک بازگشایی نمادهای معاملاتی(درازک)،(ولساپا)،(کگل) …
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
درازک - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تعیین تکلیف مطالبات سنواتی ازشرکت توسعه دارویی رسا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ درازک - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ درازک -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰