خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
درهآور

۳۰ آبان ۱۴۰۰
درهآورد - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
درهآور -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۵ آبان ۱۴۰۰
درهآورد - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تمدید مجدد مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
درهآورد - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تمدید مجدد مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ آبان ۱۴۰۰
درهآور - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
درهآور - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۷ مهر ۱۴۰۰
درهآور -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲ مهر ۱۴۰۰
درهآور - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تمدید مجدد مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲ مهر ۱۴۰۰
درهآور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
درهآور - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
درهآور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
درهآورد - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تمدید مجدد مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
درهآورد - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – علت تاخیر در انجام فرایند افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
درهآور - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
درهآور - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
درهآور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
درهآور - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تمدید مجدد مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
درهآور - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶ تیر ۱۴۰۰
درهآورد - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تمدید مجدد مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۲ تیر ۱۴۰۰
درهآور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
درهآور - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
درهآور - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر درهآور توقف نماد معاملاتی (درهآور۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملا…
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر درهآور توقف نماد معاملاتی (درهآور۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملا…
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
درهآور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
درهآور - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپونت برای این شرکت درهآور (شرکت داروئی ره آورد تامین) معرفی
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
درهآور -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
درهآور - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۲۵ بهمن ۱۳۹۹
برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری درهآور (شرکت داروئی ره آورد تامین) معرفی