خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
دشیمی

۱۱ آبان ۱۴۰۰
دشیمی - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
دشیمی - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
دشیمی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۵ مهر ۱۴۰۰
دشیمی - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۰ مهر ۱۴۰۰
دشیمی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
‍ دشیمی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۳ مهر ۱۴۰۰
دشیمی - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دشیمی - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دشیمی - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دشیمی - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
دشیمی - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
دشیمی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
دشیمی - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
دشیمی - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
دشیمی - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
دشیمی - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
دشیمی - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
دشیمی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
دشیمی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
دشیمی - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر دشیمی بازگشایی نماد معاملاتی (دشیمی) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
دشیمی - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
Forwarded From میلاد ‍ ‍ دشیمی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر دشیمی توقف نماد معاملاتی (دشیمی) به اطلاع می رساند،در پایان معامل…
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
دشیمی - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ دشیمی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰