خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
دماوند

۰۹ آبان ۱۴۰۰
دماوند - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
دماوند - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
دماوند - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۹ مهر ۱۴۰۰
دماوند - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۹ مهر ۱۴۰۰
دماوند - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۲ مهر ۱۴۰۰
دماوند - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۰ مهر ۱۴۰۰
دماوند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
دماوند - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
دماوند - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
دماوند - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۷ تیر ۱۴۰۰
دماوند - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵ تیر ۱۴۰۰
دماوند - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ تیر ۱۴۰۰
دماوند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۵ تیر ۱۴۰۰
دماوند - زمانبندی پرداخت سود دماوند دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۰۵ تیر ۱۴۰۰
دماوند - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
‍ دماوند - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ خرداد ۱۴۰۰
دماوند - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
دماوند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دماوند - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
دماوند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
دماوند - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
دماوند - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر دماوند توقف نماد معاملاتی (دماوند۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملا…
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپونت دماوند (تولید نیروی برق دماوند) معرفی
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
‍ دماوند - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ دماوند - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
دماوند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
دماوند - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
دماوند -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
۸ نیروگاه بورسی برای خرید جذابند؟